Formularz reklamacyjny

* W celu złożenia reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego protokołu .
* Wszystkie pola wymagane muszą być wypełnione .

Numer zamówienia (wymagane):

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Adres wysyłki (wymagane):

Numer telefonu (wymagane ):

Nr konta na które mają zostać przelane pieniądze:

Reklamowany towar (wymagane )

Data odbioru towaru: (wymagane )

W jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone (wymagane )

Dokładny opis wady

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji (wymagane)

(wymagane max.rozmiar pliku 1MB )ZAŁĄCZ PLIKI .

* Zdjęcia uszkodzeń mechanicznych ( Jeżeli takie są )
* Protokół uszkodzeń opatrzony podpisem kuriera
( jeżeli transport odbywał się za pośrednictwem firmy kurierskiej)
--------------------------------------------------------------------------------

* Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub dostawców towarów podlegających reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyprzedania wszystkich towarów i braku ich dostępności w magazynie lub u dostawców Sklepu), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny, dostępny w Sklepie.

* W sprawach nieuregulowanych w tym artykule zastosowanie ma regulamin sklepu
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptacja regulaminu sklepu ( wymagane ):

 Zapoznałem się z regulaminem oraz informacją odnośnie REKLAMACJI i akceptuję jego warunki
Regulamin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ

*Potwierdzenie przyjęcia reklamacji nastąpi do 20 min od złożenia protokołu reklamacyjnego na adres email podany podczas wypełniania protokołu . Jeżeli nie otrzymają Państwo emaila do tego czasu , bardzo prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia przyjęcia reklamacji.